ผลิตภัณฑ์

auto20110802-122048
ไอศกรีมบรรจุในถ้วยขนาด 80 กรัม พร้อมช้อนในถ้วย และผนึกแผ่นฟลอยด์รองใต้ฝาเพื่อรักษาคุณภาพไอศกรีม

MenuBook_sm
รสพื้นฐาน 9 รสและรสพิเศษซึ่งผลิตตามผลไม้หรือวัตถุดิบในแต่ฤดูกาล